• slider image 236
  • slider image 227
  • slider image 228
  • slider image 232
  • slider image 237
:::

本校學生參加112年桃園市議長盃跆拳道錦標賽成績亮眼!!

112年桃園市議長盃跆拳道錦標賽

四甲

梁O宸

品勢個人國小高年級男子黑帶組

第一名

四己

梁O堯

品勢個人國小高年級男子紅一線組

第一名

四乙

梁O宇

品勢個人國小高年級男子紅一線組

第二名

二丁

邱O頡

品勢個人國小低年級男子黃藍帶A

第二名

五己

林O龍

品勢個人國小高年級男子藍帶A

第三名

二丙

黃O婷

品勢個人國小低年級女子黃藍帶組

優勝

六乙

曾O澤

品勢個人國小男子選拔組-決賽

第二名

     
       
       
       
       
       
       
       

 

學務處 體育組長 於 2023-05-02 發布,共有 47 人次閱讀
:::

主題專區